Biografie

Prof. univ. dr. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

(n. 6 noiembrie 1938, Mârghia, Argeş)a fost Şeful Catedrei de Neurologie a Spitalului Militar Central (1992-2005) şi Şeful Catedrei de Neurologie şi Neuropsihosomatică a Universităţii „Titu Maiorescu” Bucureşti (2005-2016). Absolvent al Colegiului „I.C. Brătianu” din Piteşti (1956) şi al Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Institutului Medico-Militar (1962). Specializare în Neurologie (1971) şi Psihiatrie (1983). Competenţe în Explorări neurofiziologice EEG, EMG, PE, Terapia durerii. Doctor în ştiinţe medicale (1976). Participări la cursuri, documentări, congrese în Beijing, Roma, Berlin, Paris, Marsilia, Geneva, Istanbul, Viena, Minneapolis, Londra, Toronto, Sydney, Bangkok, Madrid, Lisabona, Florenţa, Moscova, Rhodos, Nisa, Geneva. Membru al Societăţii Române de Neurologie, al Organizaţiei Internaţionale de Cercetare a Creierului (IBRO), al Societăţii Române de Psihiatrie, al Societăţii Române de Acupunctură, al Ligii Române pentru Sănătate Mentală, al Societăţii Române de Neuropsihoendocrinologie, al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România şi din Străinătate şi a numeroase societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti.

A elaborat ca autor unic sau coautor o serie de lucrări de specialitate, precum: Electroencefalografie – ghid, Editura Militară, 1986; Atlas de electroencefalografie, Editura Ştiinţifică, 1997; Actualităţi în epilepsie, Editura Tehnică, 1998; Electroencefalografie (ed. a II‑a, revizuită şi adăugită), Editura Andrei Şaguna, 1998; Urgenţele neurologice în medicina generală, Editura Tehnică, 2001; Urgenţele neurologice în condiţiile războiului modern, Editura Militară, 2003; Electroencefalografie, Editura Universitară „Carol Davila”, 2006; Electromiografie, Editura Universitară „Carol Davila”, 2006; Electroencefalografie clasică şi modernă la adult şi copil, Editura Medicală, 2008; Neurologie clinică, Editura Universităţii„Titu Maiorescu”, 2008; Neurologie clinică şi lucrări practice, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, 2012; Neuropsihosomatica. Note de curs, Editura Eikon, 2014 etc.

Este mai ales cunoscut pentru lucrările cu conţinut eseistic şi filosofic:Inteligenţa Materiei, Editura Militară, 1981 (ed. a II‑a, revizuită şi adăugită, Editura Teora, 1992; ed. a III‑a, revizuită şi adăugită, Editura Eikon, 2009; ediţie aniversară, la 40 de ani de la apariţie, Editura Şcoala Ardeleană, 2021);Somnul raţiunii, Editura Sinopsis, 2001 (ed. a II-a şi a III‑a, revizuite şi adăugite, Editura Eikon, 2014); Notes sur la métaphysique de Maurice Carême, 2003; Gândirea omului modern. Culmi şi limite, Editura Amaltea, 2006; În căutarea sensului pierdut (vol. I şi II), Editura Eikon, 2008; Către noi înşine (vol. I-II), Editura Eikon, 2010, 2013; Mintea de dincolo. Sinteza şi semnificaţia experienţelor morţii clinice, Editura Eikon, 2013 (ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Şcoala Ardeleană, 2015); Creierul şi Mintea Universului, Editura Şcoala Ardeleană, 2019.

Este coordonatorul colecţiei Noua Spiritualitate din cadrul Editurii Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca.

În 2015, Editura Şcoala Ardeleană a publicat volumul omagial Dumitru Constantin-Dulcan Un promotor al Noii Spiritualităţi, coordonat de Vasile George Dâncu.

Este posesorul a patru brevete de invenţii de uz medical:Metodă şi aparat pentru determinarea zonelor ce cuprind puncte utilizate în acupunctură pentru marcarea lor optică, OSIM, 1975; Metodă şi aparat destinat pentru analgezia prin acupunctură, OSIM, 1975; Metodă şi instalaţie pentru bioalfapunctură, OSIM, 1975; Metodă şi aparat electronic pentru captarea, selectarea şi aplicarea semnalelor bioelectrice, OSIM, 1977.

A participat la studii clinice internaţionale ca investigator principal: Betarm – 02 – RO „Schering – AG” – Tratamentul cu Betaferon în Scleroza multiplă, 2000‑2007; SPIRID – „Merck”, Germania – Testarea unui nou medicament în dischineziile induse de L‑Dopa la parkinsonieni, 2002‑2003; SPIRID‑O – „Merck”, Germania – Testarea unui nou medicament în dischineziile induse de L‑Dopa la parkinsonieni, 2003‑2006; GlaxoSmithKline – 2004, studiu randomizat, dublu‑orb, controlat Placebo, privind eficacitatea şi siguranţa unui nou medicament în scleroza multiplă; Programul AVONEX – Grecia, 2007; Programul Copaxone – Israel, 2007.

Autor a numeroase conferinţe cu conţinut ştiinţific.

A publicat peste 300 de studii comunicate la congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale (peste 100 de participări), incluse în volume colective ori apărute în reviste de specialitate.

Se înscrie în palmaresul său participarea la circa 200 de emisiuni Radio şi TV.

Este prezent în lucrări lexicografice de prestigiu:Dinu, Ion M., Figuri de dascăli argeşeni, Editura Paralela 45, 2001, p. 107; Mihailide, M., Medici scriitori şi publicişti români. Dicţionar bibliografic, Editura Viaţa Medicală Românească, 2003, p. 86; Stoica, M., Onofrei, M., Dicţionar bibliografic. Scriitori, publicişti, folclorişti ai Argeşului (de la Neagoe Basarab până azi), Editura Argeş Press, 2010, p. 65.

Premii şi decoraţii: 1992 –Premiul pentru filosofie „Vasile Conta” al Academiei Române, pentru lucrarea Inteligenţa Materiei; 2000 – Ordinul Naţional „Steaua României” în gradul de Comandor; 2001 – Premiul literar „George Florin Cozma” pentru eseul Somnul raţiunii; 2003 – Premiul Belgiei pentru critica literară la opera lui Maurice Carême cu lucrarea intitulată „La métaphysique dans l’oeuvre de Maurice Carême”; 2004 – Premiul „Ştefan Odobleja” al revistei Observatorul militar; 2004 – Ordinul „Meritul Sanitar” în gradul de Ofiţer; 2006 – Diploma Salonului de Carte Universitară a Editurii Universitare „Carol Davila” pentru monografiile Electroencefalografia şi Electromiografia – Potenţiale evocate; 2008 – Premiul de Excelenţă pentru lucrarea În căutarea sensului pierdut acordat de Societatea Business Press; 2011 – Premiul „Constantin Noica” pentru lucrarea Inteligenţa Materiei, ed. a III‑a, acordat de Academia Oamenilor de Ştiinţă; 2013 – Premiul „Cartea care dăinuie” pentru lucrarea Inteligenţa Materiei, în cadrul Festivalului de Carte Transilvania, Cluj-Napoca; 2014 – Medalia de Excelenţă „Goldability” pentru promovarea ştiinţei spiritualităţii; 2015 – Premiul de Excelenţă în Medicina Militară; 2015 – A fost nominalizat între cei „100 de români pentru istoria lumii”, în cadrul unui proiect Radio România; 2020 – Premiul Revistei Cronica Timpului (sub egida Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România).