Cuvinte alese

Autor:
Dumitru Constantin-Dulcan

An apariție: 2022
ISBN/ISSN: 978-606-797-942-8
Format: 13x20cm
Pagini: 274

Antologie alcătuită de Vasile Andreica
Cu un Argument de Vasile George Dâncu
Foto coperta I: Ovidiu Neagu

Omul nu este pedepsit pentru că gândește, ci pentru ce gândește.
Concluzia esențială care se desprinde din comentarea tuturor temelor abordate este aceea că suntem cu toții rezultatul unei rațiuni care traversează întreaga existență de la astre până la ultimul grăunte de nisip.
Avem cu toții o singură rațiune: aceea de a fi în acord cu intenția primă a creației – indiferent de modul în care ne interpretăm originea.
Dispunem acum de argumente științifice prin care înțelegem că nu suntem singuri într-un univers indiferent și rece la patimile și suferințele noastre, că nu ne-am născut întâmplător, ci cu un rost bine precizat.
Fiecare dintre noi își ocupă locul său în Univers, în virtutea unei gândiri înscrise dincolo de noi. Acest rost ne conferă motivația de a fi și calea de eliberare, de salvare.
Avem nevoie de o nouă conștiință, o nouă gândire, o nouă paradigmă, o Nouă Spiritualitate. (DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN)

Notă

În alcătuirea prezentei antologii, au fost utilizate următoarele ediții ale lucrărilor la care Prof. univ. dr. Dumitru Constantin-Dulcan a contribuit în calitate de autor, coautor sau prefațator:

  • Creierul și Mintea Universului, 2019
  • Inteligența Materiei, ediție aniversară, 2021
  • În căutarea sensului pierdut – vol. 1: Întâlnirea cu Destinul, ediția a II‐a, 2008
  • În căutarea sensului pierdut – vol. 2: Creierul și Noua Spiritualitate, ediția a II‐a, 2008
  • Mintea de Dincolo. Sinteza și semnificația experiențelor morții clinice, ediția a II‐a, 2015
  • Somnul Rațiunii, ediția a III‐a, 2014
  • Dumitru Constantin‐Dulcan – Un promotor al Noii Spiritualități (volum omagial), 2015
  • Către noi înșine. Dumitru Constantin‐Dulcan în dialog cu Stela‐Maria Ivaneș și Constantin Ivaneș, 2010
  • Către noi înșine 2. Dialoguri‐șoc cu 6 înțelepți, 2013
  • Viul de dincolo de materie. Revelații cuantice în Fiziopatologie, Mihaela Gheorghiu (Prefață), 2021

Am menționat sursa fiecărui text în parte și am avut intervenții editoriale, care s-au redus la retușuri, adaptări și clarificări. La final, volumul a fost revizuit de către autor.

Suntem încrezători că acest florilegiu oferă o perspectivă largă și utilă asupra gândirii Profesorului. (VASILE ANDREICA)

Cuprins

Despre… Cuvinte alese ● Adevăr ● Conștiință ● Criză ● Evoluție ● Fizica cuantică ● Gândire ● Iisus ● Instincte ● Inteligență ● Istorie ● Lumea spirituală ● Moarte ● Om ● Personalități ● Puterea gândului ● Religie ● Sănătate ● Iubire ● Sine însuși ● Societate ● Sursa vieții ● Știință ● Univers ● Viață ● Date despre autor

Despre Cuvinte alese

O carte a cărților lui Dumitru Constantin-Dulcan era necesară și, cred, mult așteptată. Chintesența gândirii Profesorului, în care temele fundamentale să fie selectate și redate prin fragmente memorabile, nu a fost evidențiată până acum. S-a încumetat Vasile Andreica, un cititor pasionat al scrierilor Profesorului Dulcan și traducătorul în limba engleză a bine-cunoscutei cărți Inteligența Materiei (The Intelligence of Matter). A citit și recitit lucrările menționate în Notă și a făcut o listă de subiecte care străbat ca un fir roșu aceste cărți, rezultând o frumoasă ispravă editorială.

Cred că Domnului Profesor Dumitru Constantin-Dulcan i se poate aplica, dar cu diferențele de rigoare asupra conținutului, versul lui Horațiu din Ode III, 30, 1: Exegi monumentum aere perennius (Am ridicat un monument mai trainic decât bronzul). Volumul de Cuvinte alese este încă un argument că opera Domniei Sale va dăinui, depășind vremurile; ea a fost și va fi citită în continuare. Epocile au trecut și trec, cititorii fideli ai acestor texte rămân.

Așadar, aduc mulțumiri lui Vasile Andreica, scormonitor în galeria de comori ale spiritului, pentru sârguința cu care a alcătuit aceste Cuvinte alese, și artistului Ovidiu Neagu, care a surprins o ipostază fotografică a autorului potrivită atmosferei cărții.

Nu în ultimul rând, mulțumiri colegelor din redacție, Cristina Braiț (pentru implicarea în editarea cărților Domnului Profesor) și Mariana Răbîncă (pentru realizarea copertei și a tehnoredactării).

Profesorul Dumitru Constantin-Dulcan a primit exemplarul de semnal de ziua lui (născut la 5 noiembrie, în acte 6 noiembrie 1938), iar surpriza acestui proiect editorial a îmbrățișat-o cu entuziasm și satisfacție intelectuală, având astfel ocazia să-și revadă textele înainte de tipărirea tirajului.

Dragi cititori, sper ca întâlnirea Domniilor Voastre cu volumul de față să fie la fel de însuflețită. Vă doresc lectură plăcută! (Vasile George Dâncu)

Prof. univ. dr. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

(n. 6 noiembrie 1938, Mârghia, Argeș) a fost Șeful Catedrei de Neurologie a Spitalului Militar
Central (1992-2005) și Șeful Catedrei de Neurologie și Neuropsihosomatică a Universității „Titu Maiorescu” București (2005-2016). Absolvent al Colegiului „I.C. Brătianu” din Pitești (1956) și al Facultății de Medicină Generală din cadrul Institutului Medico-Militar (1962). Specializare în Neurologie (1971) și Psihiatrie (1983). Competențe în Explorări neurofiziologice EEG, EMG, PE, Terapia durerii. Doctor în științe medicale (1976). Participări la cursuri, documentări, congrese în Beijing, Roma, Berlin, Paris, Marsilia, Geneva, Istanbul, Viena, Minneapolis, Londra, Toronto, Sydney, Bangkok, Madrid, Lisabona, Florența, Moscova, Rhodos, Nisa. Membru al Societății Române de Neurologie, al Organizației Internaționale de Cercetare a Creierului (IBRO), al Societății Române de Psihiatrie, al Societății Române de Acupunctură, al Ligii Române pentru Sănătate Mentală, al Societății Române de Neuropsihoendocrinologie, al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România și din Străinătate și a numeroase societăți științifice naționale și internaționale. Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești.
A elaborat ca autor unic sau coautor o serie de lucrări de specialitate, precum: Electroencefalografie – ghid, Editura Militară, 1986; Atlas de electroencefalografie, Editura Științifică, 1997; Actualități în epilepsie, Editura Tehnică, 1998; Electroencefalografie (ed. a II‑a, revizuită și adăugită), Editura Andrei Șaguna, 1998; Urgențele neurologice în medicina generală, Editura Tehnică, 2001; Urgențele neurologice în condițiile războiului modern, Editura Militară, 2003; Electroencefalografie, Editura Universitară „Carol Davila”, 2006; Electromiografie, Editura Universitară „Carol Davila”, 2006; Electroencefalografie clasică și modernă la adult și copil, Editura Medicală, 2008; Neurologie clinică, Editura Universității „Titu Maiorescu”, 2008; Neurologie clinică și lucrări practice, Editura Universității „Titu Maiorescu”, 2012; Neuropsihosomatica. Note de curs, Editura Eikon, 2014 etc.
Este mai ales cunoscut pentru lucrările cu conținut eseistic și filosofic: Inteligența Materiei, Editura Militară, 1981 (ed. a II‑a, revizuită și adăugită, Editura Teora, 1992; ed. a III‑a, revizuită și adăugită, Editura Eikon, 2009); Somnul rațiunii, Editura Sinopsis, 2001 (ed. a II-a și a III‑a, revizuite și adăugite, Editura Eikon, 2014); Notes sur la métaphysique de Maurice Carême, 2003; Gândirea omului modern. Culmi și limite, Editura Amaltea, 2006; În căutarea sensului pierdut (vol. I și II), Editura Eikon, 2008; Către noi înșine (vol. I-II), Editura Eikon, 2010, 2013; Mintea de Dincolo. Sinteza și semnificația experiențelor morții clinice, Editura Eikon, 2013 (ed. a II-a, revăzută și adăugită, Editura Școala Ardeleană, 2015); Creierul și Mintea Universului, Editura Școala Ardeleană, 2019; Inteligența Materiei (ediție aniversară – în română, engleză și franceză – cu un text însoțitor de Neale Donald Walsch), Editura Școala Ardeleană, 2021.

Este coordonatorul colecției Noua Spiritualitate din cadrul Editurii Școala Ardeleană din Cluj-Napoca.

În 2015, Editura Școala Ardeleană a publicat volumul omagial Dumitru Constantin-Dulcan Un promotor al Noii Spiritualități, coordonat de Vasile George Dâncu.

Este posesorul a patru brevete de invenții de uz medical: Metodă și aparat pentru determinarea zonelor ce cuprind puncte utilizate în acupunctură pentru marcarea lor optică, OSIM, 1975; Metodă și aparat destinat pentru analgezia prin acupunctură, OSIM, 1975; Metodă și instalație pentru bioalfapunctură, OSIM, 1975; Metodă și aparat electronic pentru captarea, selectarea și aplicarea semnalelor bioelectrice, OSIM, 1977.

A participat la studii clinice internaționale ca investigator principal: Betarm – 02 – RO „Schering – AG” – Tratamentul cu Betaferon în Scleroza multiplă, 2000‑2007; SPIRID – „Merck”, Germania – Testarea unui nou medicament în dischineziile induse de L‑Dopa la parkinsonieni, 2002‑2003; SPIRID‑O – „Merck”, Germania – Testarea unui nou medicament în dischineziile induse de L‑Dopa la parkinsonieni, 2003‑2006; GlaxoSmithKline – 2004, studiu randomizat, dublu‑orb, controlat Placebo, privind eficacitatea și siguranța unui nou medicament în scleroza multiplă; Programul AVONEX – Grecia, 2007; Programul Copaxone – Israel, 2007.

Autor a numeroase conferințe cu conținut științific.

A publicat peste 300 de studii comunicate la congrese și simpozioane naționale și internaționale (peste 100 de participări), incluse în volume colective ori apărute în reviste de specialitate.

Se înscrie în palmaresul său participarea la circa 200 de emisiuni Radio și TV.

Este prezent în lucrări lexicografice de prestigiu: Dinu, Ion M., Figuri de dascăli argeșeni, Editura Paralela 45, 2001, p. 107; Mihailide, M., Medici scriitori și publiciști români. Dicționar bibliografic, Editura Viața Medicală Românească, 2003, p. 86; Stoica, M., Onofrei, M., Dicționar bibliografic. Scriitori, publiciști, folcloriști ai Argeșului (de la Neagoe Basarab până azi), Editura Argeș Press, 2010, p. 65.

Premii și decorații: 1992 – Premiul pentru filosofie „Vasile Conta” al Academiei Române, pentru lucrarea Inteligența Materiei; 2000 – Ordinul Național „Steaua României” în gradul de Comandor; 2001 – Premiul literar „George Florin Cozma” pentru eseul Somnul rațiunii; 2003 – Premiul Belgiei pentru critica literară la opera lui Maurice Carême cu lucrarea intitulată „La métaphysique dans l’oeuvre de Maurice Carême”; 2004 – Premiul „Ștefan Odobleja” al revistei Observatorul militar; 2004 – Ordinul „Meritul Sanitar” în gradul de Ofițer; 2006 – Diploma Salonului de Carte Universitară a Editurii Universitare „Carol Davila” pentru monografiile Electroencefalografia și Electromiografia – Potențiale evocate; 2008 – Premiul de Excelență pentru lucrarea În căutarea sensului pierdut acordat de Societatea Business Press; 2011 – Premiul „Constantin Noica” pentru lucrarea Inteligența Materiei, ed. a III‑a, acordat de Academia Oamenilor de Știință; 2013 – Premiul „Cartea care dăinuie” pentru lucrarea Inteligența Materiei, în cadrul Festivalului de Carte Transilvania, Cluj-Napoca; 2014 – Medalia de Excelență „Goldability” pentru promovarea științei spiritualității; 2015 – Premiul de Excelență în Medicina Militară; 2015 – A fost nominalizat între cei „100 de români pentru istoria lumii”, în cadrul unui proiect Radio România; 2020 – Premiul Revistei Cronica Timpului (sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România); 2022 – Premiul de Excelență pentru valoare și unicitate în literatura științifică românească, acordat cărții Inteligența Materiei în cadrul Galei Performanței & Excelenței, ediția a XII-a, Snagov.