Foto: Ovidiu Neagu

Suntem aici, în acest colţ de Univers, expresia ultimă a evoluţiei. Mâna unui arhitect inteligent şi nevăzut ne-a desprins din lut şi ne-a construit după un plan din care transpare unicitatea sursei, treaptă cu treaptă, până la nivelul creierului capabil să se gândească pe sine.
Tot ceea ce s-a întâmplat pentru noi s-a întâmplat. Suntem rezultatul tuturor evenimentelor fericite şi triste care ne-au precedat şi cauza celor ce ne vor urma.
Noi suntem cei ce lăsăm în urmă splendorile spiritului şi ruinele nimicniciei, pentru că omul este singura fiinţă de pe Terra căreia i s-a dat să se implice în demersul naturii prin extensia inteligenţei lui. Aceasta este responsabilitatea sa de a fi. Omul nu poate trăi pur şi simplu, nu poate avea doar o existenţă pasivă. Cu sau fără voia sa, el se implică în fizica Universului. Prin gânduri, prin acţiune, prin faptele sale bune, prin faptele sale rele. Când adevărul acesta ne va pătrunde, abia atunci, în clipa astrală a devenirii noastre, se va aprinde în noi lumina inteligenţei ce s-a regăsit pe sine după o lungă rătăcire pe cărări de Univers.

(Inteligența Materiei)

Am citit această carte extraordinară, Inteligența Materiei, pentru care îi transmit Profesorului Dumitru Constantin-Dulcan adânca mea admirație și recunoștință. Lucrarea sa este uluitoare și extrem de benefică pentru specia noastră, pe care o ajută să se înțeleagă pe sine și Viața însăși. Cercetările sale aca­demice produc niveluri de conștientizare profund similare celor primite de mine doar prin revelație spirituală. Îl rog să accepte expresia înaltei mele prețuiri.
                              Cu dragoste, NEALE DONALD WALSCH

Avem cu toţii loc pe planeta noastră albastră dacă, în loc să o exploatăm, s-o agresăm, o vom trata civilizat, aşa cum noi înşine dorim să fim trataţi de către cei lângă care trăim.
Avem nevoie de un model social care să nu fie în contradicţie, aşa cum a fost în întreaga istorie a omenirii şi continuă să fie, cu biologia noastră, cu psihologia noastră, cu pământul care ne este leagăn şi cu universul care ne-a creat, dacă vrem să mai avem un viitor.
Am speranţa că, aşa cum omenirea a creat căile de autodistrugere, va găsi şi înţelepciunea de a se salva.

(Creierul și Mintea Universului)


Creierul şi Mintea Universului

Inteligenţa Materiei

Mintea de dincolo


Somnul Rațiunii


În căutarea sensului pierdut (vol. I + II)