Biografie

DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN (n. 6 noiembrie 1938, Mârghia, Argeş)a fost Şeful Catedrei de Neurologie la Spitalul Militar Central (1992-2005) și Şeful Catedrei de Neurologie şi Neuropsihosomatică de la Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti (2005-2016). Absolvent al Colegiului „I.C. Brătianu”, Piteşti, şi al Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Institutului Medico‑Militar (1962). Specializare în Neurologie (1971) şi Psihiatrie (1983). Competenţe în Explorări neurofiziologice EEG, EMG, PE, Terapia durerii. Doctor în medicină (1962) şi Doctor în ştiinţe medicale (1976). Participări la cursuri, documentări, congrese în Beijing, Roma, Berlin, Paris, Marsilia, Geneva, Istanbul, Viena, Minneapolis, Londra, Toronto, Sydney, Bangkok, Madrid, Lisabona, Florenţa, Moscova, Rhodos, Nisa, Geneva. Membru al Societăţii Române de Neurologie, al Societăţii Române de Psihiatrie, al Societăţii Române de Acupunctură, Membru al Ligii Române pentru Sănătate Mentală, Membru al Societăţii Române de Neuropsihoendocrinologie, Membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România, dar şi al Academiei Americane de Neurologie, al Societăţii Europene de Neurologie (ENS), al Federaţiei Internaţionale de Neurologie (IFNS), al Organizaţiei Internaţionale de Cercetare a Creierului, al Asociaţiei Naţionale şi Internaţionale pentru Studiul Durerii, Membru al Societăţii Române şi Internaţionale de Inginerie Clinică şi Medicină computerizată, Membru al Ligii Internaţionale contra Epilepsiei. Doctor Honoris Causa al Universității din Piteşti. A fost nominalizat între cei 100 de români pentru istoria lumii (știință și cultură).

Este autorul unor importante lucrări de specialitate, precum: Electroencefalografie – ghid, Ed. Militară, 1986; Atlas de electroencefalografie, Ed. Ştiinţifică, 1997; Actualităţi în epilepsie, Ed. Tehnică, 1998; Electroencefalografie, ed. a II‑a, revizuită şi adăugită, Ed. Andrei Şaguna, 1998; Urgenţele neurologice în medicina generală, Ed. Tehnică, 2001; Urgenţele neurologice în condiţiile războiului modern, Ed. Militară, 2003; Electroencefalografie, Ed. Universitară „Carol Davila”, 2006; Electromiografie, Ed. Universitară „Carol Davila”, 2006; Electroencefalografie clasică şi modernă la adult şi copil, Ed. Medicală, 2008; Neurologie clinică, Ed. Univ. „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2008; Neurologie clinică şi lucrări practice, Ed. Univ. „Titu Maiorescu”, 2012; Neuropsihosomatica. Note de curs, Editura Eikon, 2014 etc.

Este mai ales cunoscut pentru lucrările cu conţinut eseistic şi filosofic: Inteligenţa materiei, Ed. Militară, 1981 (ed. a II‑a revizuită şi adăugită, Ed. Teora, Bucureşti, 1992, ediţia a III‑a revizuită şi adăugită, Ed. Eikon, Cluj‑Napoca, 2009); Somnul raţiunii, Ed. Sinopsis, 2001 (ediţia a II-a şi III‑a, revizuite şi adăugite, Ed. Eikon, Cluj‑Napoca, 2014); Notes sur la métaphysique de Maurice Carême, 2003; Gândirea omului modern. Culmi şi limite, Ed. Amaltea, Bucureşti, 2006; În căutarea sensului pierdut (vol. I şi II), Ed. Eikon, Cluj‑Napoca, 2008; Către noi înşine, vol. 1-2, Ed. Eikon, Cluj‑Napoca, 2010-2013; Mintea de dincolo. Sinteza şi semnificaţia experienţelor morţii clinice, Ed. Eikon, Cluj‑Napoca, 2013 (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015), Creierul și Mintea Universului (Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019).

Este coordonatorul colecției Noua Spiritualitate din cadrul Editurii Școala Ardeleană din Cluj-Napoca.

Este posesorul unor brevete de invenţii: Metodă şi aparat pentru determinarea zonelor ce cuprind puncte utilizate în acupunctură pentru marcarea lor optică, OSIM, 1975; Metodă şi aparat destinat pentru analgezia prin acupunctură, OSIM, 1975; Metodă şi instalaţie pentru bioalfapunctură, OSIM, 1975; Metodă şi aparat electronic pentru captarea, selectarea şi aplicarea semnalelor bioelectrice, OSIM, 1977.

A participat la studii clinice internaţionale ca investigator principal: Betarm – 02 – RO „Schering – AG” – Tratamentul cu Betaferon în Scleroza multiplă, 2000‑2007; SPIRID – „Merck”, Germania – Testarea unui nou medicament în dischineziile induse de L‑Dopa la parkinsonieni, 2002‑2003; SPIRD‑O – „Merck”, Germania – Testarea unui nou medicament în dischineziile induse de L‑Dopa la parkinsonieni, 2003‑2006; GlaxoSmithKline – 2004, studiu randomizat, dublu‑orb, controlat Placebo, privind eficacitatea şi siguranţa unui nou medicament în scleroza multiplă; Programul AVONEX – Grecia, 2007; Programul Copaxone – Israel, 2007.

Autor a peste 300 de studii comunicate la congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale (peste 100 de participări), incluse în volume colective ori publicate în reviste de specialitate.

Este prezent în lucrări lexicografice de prestigiu:Dinu, I.M., Figuri de dascăli argeşeni, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2001, p. 107; Mihailide, M., Medici scriitori şi publicişti români, Dicţionar Bibliografic, Ed. Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2003, p. 86; Stoica, M., Onofrei, M., Dicţionar Bibliografic. Scriitori, publicişti, folclorişti ai Argeşului (de la Neagoe Basarab până azi), Ed. Argeş Press, Piteşti, 2010, p. 65.

Premii şi decoraţii: 1992 –Premiul Academiei Române „Vasile Conta”, pentru lucrarea Inteligenţa materiei; 2000 – Ordinul Naţional „Steaua României” în gradul de Comandor; 2001 – Premiul literar „George Florin Cozma” pentru eseul „Somnul raţiunii”; 2003 – Premiul Belgiei pentru critica literară la opera lui Maurice Carême cu lucrarea intitulată „La métaphisique dans l’oeuvre de Maurice Carême”; 2004 – Premiul „Ştefan Odobleja” al revistei Observatorul Militar; 2004 – Ordinul „Meritul Sanitar” în gradul de Ofiţer; 2006 – Diploma Salonului de Carte Universitară a Editurii Universitare „Carol Davila” pentru monografiile Electroencefalografia şi Electromiografia – Potenţiale evocate; 2008 – Premiul de excelenţă pentru lucrarea În căutarea sensului pierdut acordat de Societatea Business Press; 2011 – Premiul „Constantin Noica” pentru lucrarea Inteligenţa materiei, ediţia a III‑a, acordat de Academia Oamenilor de Ştiinţă; 2013 – Premiul „Cartea care dăinuie” pentru lucrarea Inteligenţa materiei, în cadrul Festivalului de Carte Transilvania, Cluj-Napoca; 2014 – Medalia de Excelenţă Goldability pentru promovarea ştiinţei spiritualităţii; Premiul de excelenţă în Medicina Militară pe anul 2015.